De noodzakelijke taalupdate na 3000 jaar

Dit boek neemt je, heel praktisch, mee naar de wereld van het wegnemen van onterecht mannelijk taalgebruik. Je vindt geen wetenschappelijke onderzoeken of historische feiten maar woorden om de taal sekse-gerelateerd juist te maken.

Je kunt je afvragen waarom die taal niet eerder is aangepast. We weten immers al lang dat alles wat over God gezegd wordt, door mensen gezegd is. Dat God een mysterie en geen mens is en dus zeker niet van een bepaalde sekse is.

Waarschijnlijk hebben we de taal nooit aangepast omdat er een dikke ‘dat kan niet- deken’ over ons helderdenkend vermogen lag. In ons achterhoofd dachten we misschien dat ‘het toch niet uitmaakt’ hoe we God noemen. We geloofden in de mannelijke autoriteit maar in die overtuiging komen steeds grotere barsten. Logisch, want het is logisch dat een harmonieuze samenleving voortkomt uit een gelijkmatige invloed van vrouwen en mannen.

We hebben eeuwenlang een bepaald spel met elkaar gespeeld. Een spel van dominantie en ondergeschiktheid, slachtoffer en dader, zwak en sterk, hoger en lager, verleidelijk en stoer, slimmer en dommer, grover en fijner. Maar, omdat we weten dat we in feite gelijkaardig zijn, manipuleren we om de ongelijkheid te vereffenen. Door leugens, denigrerende grapjes, vleierijen en geheime agenda’s oefenen we druk op elkaar uit. Zo proberen we onze positie te verbeteren of te behouden.

Het was leuk, maar laten we na 3000 jaar een ander spel gaan spelen! Een spel dat onze gelijkaardigheid bevestigd en met een niet-sekse-gerelateerde God aan het roer om je aan te slijpen! Feminisme en masculinisme kunnen zich ontwikkelen naar equalisme: het streven om het beste uit onszelf en elkaar te halen en vooral om veel te genieten van elkaars kwaliteiten en verschillen.

Juiste voornaamwoorden voor alle soorten onderwerpen

”De mens is een homo sapiens, vij staat op twee benen.”

Vrouw en man zijn gelijkaardig en dat hoort in de taal beaamd te worden, keer op keer, dag in dag uit. In elke zin, in elk woord. Zo manifesteert die gelijkaardigheid zich automatisch in de praktijk.

Met twee nieuwe woordjes vervang je alle onjuist sekse-gerelateerde voornaamwoorden. Naast vrouwelijk en mannelijk, zijn er nog vier andere soorten onderwerpen. Ze zijn nooit eerder onderscheiden. Met de voorgestelde aanpassingen, zitten we op een fundamenteel goed en heilzaam spoor. Het woordgeslacht is passé.

Beroepsnamen in balans

Vrouwelijke beroepsnamen hebben een lage status. Daarom worden steeds vaker de mannelijke beroepsnamen ook voor vrouwen gebruikt. Maar waarom is dat zo? Wie/wat bepaald die status? Waarom gaan vrouwen en mannen zo gemakkelijk mee in het aannemen van mannelijke namen voor vrouwen? Hoe ver laat je het komen? Ga je straks ook je moeder vader noemen?

Vrouwelijke beroepsnamen devalueren het imago van het beroep. Vrouwen werken ook voor minder dan mannen. Maar waarom is dat zo? Wie bepaald wat en waarom laten we ons zo bepalen? Zijn we bang de laan uit gestuurd te worden als we ons niet aanpassen? Hoe geïntegreerd zijn vrouwen eigenlijk in de ‘voorheen mannenwereld’ als ze zich niet aanpassen? Wie maakt zichzelf als hervormster van deze gang van zaken eens hip? Of als directrice, als schoonmaakstor, herderin of huisvrouw?

In de taal rond de beroepsnaam is dit de realiteit:

  • In berichtgeving wordt de vrouwelijke beroepsnaam  willekeurig en manipulatief gebruikt.
  • De sekse is door de veralgemenisering van de beroepsnaam vaak niet uit berichtgeving op te maken.
  • Door het gebruik van algemene benamingen voor vrouwen, wordt het bestaan van vrouwen en vrouwelijkheid ontkend en ontmoedigd.
  • Algemene beroepsnamen staan nog steeds als ‘mannelijk’ in de woordenboeken.
  • Altijd de algemene beroepsnaam gebruiken is taalarmoede, is saai en niet kleurrijk.

Een eenvoudig systeem met drie vormen, vormt een fundamentele oplossing voor dit eeuwigdurende dilemma.Lees hiervoor deel 2 van ‘God is geen man’.

De puntjes op de i

De taalaanpassing is tevens prototype voor alle andere vrouw-manzaken die nog meer opgehelderd, verwerkt en vernieuwd kunnen worden. Eeuwenlange disbalans verandert door ons steeds opnieuw bewust te worden van zaken die we voor onveranderbare waarheden aannamen.

Door de puntjes op de i te zetten in de taal, gaan ons andere zaken ook meer opvallen en gaat de ontwikkeling sneller. Als je eenmaal begonnen bent de nieuwe woorden te gebruiken, wordt het steeds absurder om mannelijke woorden ook voor vrouwen te gebruiken.

 

 

 

 

 

Mijn eerste reactie: hoe is het mogelijk dat dit boek er nu pas komt. Hoe kan emancipatie doorzetten als we niet eens de taal ervoor hebben. Ik vind het zo mooi wat je doet en ik ben je dankbaar dat jij dit werk verzet.

Karin Zantingh

'Achter 't behang', Ommen

‘Je raakt de harten van de mensen. Ik ben echt onder de indruk’.

Joycet Reinders

'De Onafhankelijke Ondernemer', Amersfoort

Fantastisch all-in boek

Je schrijft geschiedenis! Het boek bevat duidelijke waarheden en wijsheden. Dit gaat een positieve verandering in de maatschappij opleveren. De voorgestelde verandering zal effe wennen zijn maar prikkelt ook. Op een gevarieerde en motiverende manier is de boodschap overgebracht. De toon is begrijpelijk en aangenaam. Er zijn verhelderende vergelijkingen  en goeie voorbeelden aangedragen. Het lezen van ‘God is geen man’ is sowieso plezant.

 

Marinus van Nistelrooij

Levenskunstenaar, Turnhout

“Mieke heeft vanuit diep geloof en rechtvaardigheidsgevoel een oplossing bedacht in taal om ons godsbeeld voor iedereen handelbaar te maken.
Aanvankelijk onwennig, maar geleidelijk aan enthousiaster ben ik de intrinsieke waarheid en volheid van haar taalupdate gaan ervaren. Naar aanleiding van dit boek heb ik zinvolle gesprekken gevoerd met mijn vrouw en dochters”

Frank Meijer

Business/HR manager, Nijmegen

Ik heb jouw schrijfproces vanaf een afstand kunnen volgen. Je weet dat ik je in het begin vaak plaagde met jouw ambitieuze plannen. Maar toen je me vroeg waarom ik dat deed, heb ik ruiterlijk toegegeven dat dat was omdat ‘wij mannen’ niet willen inleveren. Ja, ik ervoer jouw ‘neutraliseren’ van de taal als ‘moeten inleveren’, maar ik zie nu wel in dat dat iets heel moois kan opleveren!

Job Frans

‘God is geen man’ boeide me meteen. Met respect voor ieders mening, zet Mieke haar mening uiteen. Het is heel zorgvuldig geschreven en het zou mooi zijn als alle boeken deze taalupdate krijgen.  Door de voorbeelden en de oefeningetjes, kan ik het belang ervan ‘proeven’. Het aanpassen van het Nieuwe Testament is inspirerend maar nog wel ingewikkeld. Ook inspirerend is het creëren van een imagoloze God. Dank voor de moed en de volharding om dit boek te schrijven.

 

Marion van den Eijnden

Boskoop

Ik had nog nooit nagedacht over het onderwerp. Het heeft me in beweging gebracht. Ik  denk er nu wel over na.

Tanja

Ik was heel sceptisch, maar ik moet zeggen dat ik het heel creatief van je vind dat je de onzijdigheid een naam hebt gegeven. Ik zou er werkelijk niet opgekomen zijn. Ik ben heel benieuwd of dit speelt bij mensen en ik hoop dat je boek een hoop losmaakt. Daar gaat het ook om: bewustwording van dat de vrouwen weggezet worden of niet meetellen. Dat door het masculiene het feminiene niet aan bod komt.

Hella

Yogateacher, Hulst

De keuze voor de mannelijke woorden is niet door mij of mijn generatie gemaakt. Het was al zo. En ik vind wel dat je gelijk hebt en dat het moet veranderen. Ik vind dat de rol van vrouwen groter mag zijn. Ik ben gebaat bij een gelijke inbreng, wat dat dan ook mag zijn.

E.

T.

Een mooi pakkend boek! Ik verloor me er meteen in. Het is doordacht. Toffff. De term ‘equalisme’ vind ik mooi. Trouwens de buitenkant ook.

 

Lieke Huijbregts

Lerares verpleegkundige-opleiding, Breda

Toen ik voor het eerst hoorde over God is geen man dacht ik: Als het maar geen anti-mannen boek wordt. Toen ik de subtitel zag – De noodzakelijke taalupdate na 3000 jaar – werd ik nieuwsgierig.
Gaandeweg was ik verbluft over zoveel onderzoekswerk en de nieuwe kracht van Vij en Ins. Wat ik zo leuk vind is, dat we erover kunnen praten wat we willen, maar Mieke van Nistelrooij heeft een eenvoudige oplossing om de taal aan te passen. Ik ben onder de indruk van het boek en het zou wat mij betreft geweldig zijn als dit boek de aanzet is om onze taal aan te passen. Ik doe mee!
Margo Bruins