7 Juli is ‘God is geen man’ gepubliceerd! De blijdschap daarover is nog steeds aan het groeien!

De eerste reacties zijn mij ter ore gekomen. Dat verhoogd de feestvreugde!  Zo wordt een mens beloond voor het uitvoeren van dat wat vij denkt dat wezenlijk goed is.

Iemand zei dat zij in het boek precies verwoord ziet wat zij altijd voelde ten aanzien van de balans tussen vrouwelijk en mannelijk.  Zij voelde zich onmachtig en nu ziet zij dat iemand omschreven heeft wat zij had willen zeggen.

Verschillende mensen zijn super-enthousiast over  OOIA, vij en ins, de vervanging van de woordgeslachtregeling die juiste sekse-aanduidingen altijd mogelijk maken. ‘Zo simpel is het’.

Diverse keren wordt gezegd dat het boek een alomvattend boek is. Ik wijt het aan het feit dat ik niet academisch geschoold ben dat ik het niet verleerd ben om de verbondenheid van alles met alles te zien.

Verschillende mensen sporen mij (nu al) aan het boek te (laten) vertalen in het Engels, Duits en andere talen. Maar mijn aandacht gaat eerst vooral uit naar verspreiding in Nederland en het bereiken van taalaanpassing.